Najlepsze artykuły

o biznesie i duchowości

Zapisz się

na prenumeratę

elektroniczną!

Kilka słów wstępu

Już od 8 lat wydajemy czasopismo Merkuryusz Towarzystw Biznesowych, które się tworzone przez przedsiębiorców i dla przedsiębiorców. Znajdziesz w nim wiele inspiracji, praktyczne porady oraz korzystne oferty.

Najnowsze numery

Naszymi czytelnikami są:

Właściciele firm

Przedstawiciele wolnych zawodów

Menedżerowie wyższego i średniego szczebla

Kontakt

Chciałbyś zamówić większą ilość?

Interesują Cię archiwalne numery?

Chciałbyś napisać artykuł lub zamieścić reklamę?

Wydawca:

Towarzystwa Biznesowe SA

al. Niepodległości 245/17,

02-009 Warszawa

Redaktor Naczelny:

Grzegorz Wielgoszewski


Współpraca Redakcyjna

Łukasz Kopeć

Andrzej Lauryn

Monika Woroniecka

Krzysztof Fabisiak

Maciej Makarowski

Kontakt:

merkuryusz(at)towarzystwabiznesowe.pl


Kontakt w sprawie reklamy:

reklama(at)towarzystwabiznesowe.pl


Redakcja i korekta tekstów:

Grzegorz Wielgoszewski - Ściśle-po-polsku.pl


Opracowanie graficzne i skład:

Studio Graficzne - Jakub Zyga - www.jakubzyga.pl